Thép Trung Quốc giảm trong tháng 10/2017

Thép Trung Quốc sẽ giảm niêm yết giá trong tháng 10/2017

Vinanet – Hebei Iron & Steel, nhà sản xuất sản phẩm thép dài lớn nhất tại bắc Trung Quốc cho biết, sẽ giảm niêm yết giá thanh cốt thép và thép cuộn trong tháng 10/2017. Hebei Iron & Steel, nhà sản xuất sản phẩm thép dài lớn nhất tại bắc Trung Quốc cho biết, sẽ […]

Xem thêm