gia công mài khuôn mẫu

GIA CÔNG MÀI CNC

GIA CÔNG MÀI CNC  

Xem thêm


xử lý nhiệt

XỬ LÝ NHIỆT

Phú Thịnh Steel nhận gia công xử lý nhiệt Ủ, Tôi dầu – tôi chân không – tôi cao tần, RAM giúp sản phẩm sau khi xử lý nhiệt đạt độ cứng, bền, dẻo hơn. XỬ LÝ NHIỆT: Ủ Ủ là phương pháp nung nóng thép đến nhiệt độ nhất định (từ 200 – 10000C), […]

Xem thêm


Gia công phay mài CNC

GIA CÔNG PHAY CNC

Gia công phay CNC 2 mặt, 4  mặt, 6 mặt Gia công phay CNC

Xem thêm